aboutus
Dây chuyền sản xuất

Chúng tôi áp dụng chế độ quản lý xưởng 5S tiên tiến, tập trung vào mọi quy trình từ mua nguyên liệu thô đến sản xuất. Để hiển thị chất lượng sản phẩm tốt nhất cho bạn, chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt mọi sản phẩm và đóng gói hoàn toàn trước khi vận chuyển.

OEM/ODM

Một nhà sản xuất thiết kế ban đầu (ODM) là một công ty thiết kế và sản xuất một sản phẩm được chỉ định và cuối cùng được thương hiệu bởi một công ty khác để bán. Các công ty như vậy cho phép công ty thương hiệu sản xuất (dưới dạng bổ sung hoặc duy nhất) mà không phải tham gia vào tổ chức hoặc điều hành một nhà máy.

Nghiên cứu và phát triển

Khả năng R & D mạnh mẽ

Chi tiết liên lạc